Mukavemet II sınavı hakkında

Yunus Aktaş isimli öğrencimizin Mukavemet II sınavı 10 Ocak 2018 Perşembe Saat 14.00'te Dr. Öğr. Üyesi Rasim Temür'ün odasında yapılacaktır. Sınavın kapsadığı konular aşağıdaki gibidir:

 • Eğilmeli Burulma (Eğilme + Burulma)
 • Eğri eksenli çubuklarda diferansiyel denge denklemleri ve kesit tesirleri
 • Üç eksenli gerilme hali ve dönüşüm bağıntıları
 • Üç eksenli şekildeğiştirme durumu ve hacim değiştirme oranı
 • Şekil ve yerdeğiştirme ilişkileri, uygunluk denklemleri
 • Malzeme modülleri
 • Asal gerilmeler ve asal şekildeğiştirmeler cinsinden Hooke yasaları
 • İç basınç ve iç basınç etkisindeki halka, silindirik boru ve buhar kazanları
 • Kırılma hipotezleri: Gerilme, şekildeğiştirme ve enerji etmenli varsayımlar
 • Bernoulli Navier ve Timoshenko çubuk kuramları
 • İlkel eğriliği olan çubuklarda eğilme
 • Zamana bağlı davranış
 • Yorulma
 • Gerilme yığılması