Staj yapacak öğrencilerimizin dikkatine

2018-2019 Güz Yarıyılı ara dönemde staj yapacak öğrencilerden 07-14 Ocak 2019 tarihleri arasında staja başlamak isteyenler

http://muhendislik.istanbul.edu.tr/tr/content/ogrenci/staj

sayfasında paylaşılan belgeleri, kapalı zarf içinde en geç 02.01.2019 tarihi saat 12:00'ye kadar Ulaştırma A.D. ödev dolabına bırakmaları gerekmektedir.

Zarf içinde bulunması gereken belgeler:
- Zorunlu staj formu (firma tarafından kaşeli ve ıslak imzalı) [Üç adet]
- Sağlık yardımı beyan ve taahhütnamesi
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Öğrenci kimliği fotokopisi

Not: Bütünleme sınavları sonrası staja başlayacak öğrencilerin, belgelerini 03-16 Ocak 2019 (saat 12:00'ye kadar) tarihleri arasında (03.01.2019'dan sonra teslim etmeleri, karışıklık olmaması açısından staj komisyonunun işini kolaylaştıracaktır) Ulaştırma A.D. Ödev dolabına bırakmaları rica olunur.

Staj Komisyonu.